poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

ANUNT

 1. Se convoacă şedinţa  ordinară  al consiliului sătesc Hogineşti pe data de                                       02.2015 la ora 1400  în localul primăriei.

 

O r d i n e a   d e    z i :

 

 1. Cu privire la darea de  seamă  despre  îndeplinirea  bugetului  primăriei  Hogineşti pentru anul 2014.
 2. Cu privire la  darea  de  seamă  a  activităţii  primăriei satului  Hogineşti

pentru  anul  2014  şi sarcinile  pentru  anul 2015.

 1. Cu privire la  transmiterea în  arendă prin  licitaţia cu  strigare a   a bazinului  acvatic  de  la  Valea Maicii.
 2. Cu privire  la  transmiterea  în  arendă  a  terenurilor  aferente  a obiectivelor  agricole   în  curs  de  privatizare .
 3. Cu privire  la  transmiterea  în  locaţiune   a  construcţiei “Clădirea  Oficiului

poştal”, proprietate  publiă a  primăriei   Hogineşti.

 1. Cu privire  la  stabilirea  zonei snaitare a  staţie  de  epurare a  sistemului  de

canalzare şi evacuare  a  apelor uzate.

 1. Cu privire la  rectificarea planurilor  la  cheltuieli  și venituri la  bugetul

primăriei Hoginești pentru anul 2015.

 1. Cu privire la alocarea surselor  financiare pentru  organizarea  concursului

“Hogineşti- satul meu, mîndria mea”.

 1. Cu privire la desfăşurare a măsurilor de salubrizare şi amenajare a

teritoriului pentru anul 2015.

 1. Cu privire la precăutarea  demersului  IP Călăraşi nr. 12 446  din 04.12.2014.

11.Cu  privire  la  programul de  activitate a  consiliului sătesc Hogineşti pe

trimestrul   doi  a  anului 2015 .

 

 

Primarul satului  Hogineşti,  Constantin POŞTARU