poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice-cetățeni despre obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021

Serviciul Fiscal de Stat informează că, persoanele fizice-cetățeni au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 până la data de 30 aprilie inclusiv a anului curent.

Reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 03 mai 2022.

Obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

 • au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
 • au utilizat scutirea personală stabilită de art. 33 alin.(1) din Codul fiscal şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 901;
 • persoanele fizice nerezidente care obţin venituri de la alte persoane rezidente;
 • persoanele fizice rezidente care direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
 • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus;
 • au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (casă, apartament, automobil etc.) din care nu a fost reținut pe deplin impozitul pe venit la sursa de plată și au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
 • îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară.

 

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

Modalitatea de depunere a declarației Pașii necesari de a fi parcurși Confirmarea de depunere a declarației
Pe suport de hârtie personal/reprezentant la Direcțiile  deservire fiscală La prezentarea la sediul Direcției deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul va  prezenta buletinul de identitate sau un alt document ce confirmă identitatea.

Declarația poate fi prezentată în adresa SFS de către reprezentantul /reprezentantul legal al contribuabilului, cu condiția confirmării identității și împuternicirilor acestuia prin procură sau printr-un certificat/ act emis de autoritatea competentă.

Recipisa eliberată de către funcționarul fiscal responsabil de primirea Declarațiilor.
Prin intermediul oficiului poștal,
printr-o scrisoare recomandată
Declarația se completează și se semnează   de contribuabil, ulterior fiind remisă în adresa Serviciului Fiscal  de Stat printr-o scrisoare recomandată. Avizul poștal de recepție.

 

În format electronic 1.Autentificarea prin MPass în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina-web oficială www.sfs.md.

2.Accesarea serviciului „Declarație electronică”;

3.Accesarea, validarea sau ajustarea Declarației precompletate, inclusiv efectuarea desemnării procentuale în valoare de 2% către instituțiile care desfășoară activități de utilitate publică – asociații obștești, fundații, culte religioase și părți componente ale acestora;

4.Semnarea prin intermediul serviciului MSign.

Recipisa electronică de confirmare a acceptării în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
 Semnată electronic prin transmitere la adresa de e-mail: mail@sfs.md 1. Declarația se completează și se semnează  electronic în corespundere cu  Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 91/2014.

2. Declarația se transmite la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat: mail@sfs.md.

Notificarea recepționată la e-mail-ul de expediere.
Declarația semnată olograf, scanată și remisă la adresa de e-mail:  cet@sfs.md Este posibilă prezentarea declarației  semnate olograf în formă scanată la adresa de e-mail: cet@sfs.md.

Declarația se consideră recepționată cu condiția confirmării identității declarantului.

Notificarea recepționată la adresa de e-mail  de expediere (în termen de 3 zile lucrătoare)*.

 

* În cazul în care informația din Declarația prezentată la adresa de e-mail cet@sfs.md   necesită verificări suplimentare, contribuabilului îi va fi remisă la adresa de e-mail o notificare privind recepționarea condiționată a declarației, în care se va indica motivul recepționării condiționate și acțiunile care urmează să le întreprindă în acest sens.

În contextul facilitării depunerii Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice – cetățeni pentru anul 2021, începând cu data de 16 aprilie 2022, toate Direcțiile deservire fiscală din țară vor activa cu un regim special:

 • se stabilesc zile lucrătoare zilele de 16 – 17 aprilie 2022 – de la 9:00 până la 14:00;
 • 26 – 29 aprilie 2022 – se prelungește cu 2 ore;
 • se stabilesc zile lucrătoare zilele de 30 aprilie – 02 mai 2022 – de la 9:00 până la 15:00;
 • orarul de lucru pentru 03 mai 2022 se prelungește cu 2 ore.

Pentru informații suplimentare, Vă îndemnăm să consultați pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, compartimentul „Persoane fizice” sau Baza generalizată a practicii fiscale.

La fel, în caz de neclarități/necesar de informații suplimentare, contribuabilii se pot adresa la Direcția deservire fiscală Călărași (tel. 0244 22065, 0244 20595), sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit).