poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Iniţierea procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) a gospodăriilor ţărăneşti inactive

„Primăria s.Hogineşti, r.Călăraşi aduce la cunoştinţă faptul iniţierii procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)  a gospodăriilor ţărăneşti inactive , conform listei  anexate , care  cad  sub incidenţa Legii nr. 51/2022 ”Privind  instituirea  unor  măsuri  de  susținere  a  activității gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)  și  modificarea  Legii nr. 489/1999  privind  sistemul public  de  asigurări  sociale”.

Pentru  stoparea  procedurii  de  radiere  a gospodăriilor ţărăneşti, fondatorii gospodăriilor ţărăneşti  care  urmează  a  fi  radiate,  pot  depune  o  cerere  în  acest sens,  iar creditorii  și  alte  persoane  interesate  pot  depune  creanțe  nu  mai  târziu  de două  luni  de  la data  publicării  avizului,  pe  adresa primăriei  satului  Hoginești :

MD-4423,  s-tul Hoginești,  r-nul Călărași,  str.  Ștefan  cel  Mare  nr. 1;  e-mail : primariahoginesti@gmail.com sau  pagina WEB  oficială a  primăriei : http://hoginesti.sat.md/ ; tel. de contact 0 (244) 67 236 .

Nr. d/o Cod

fiscal

Denumirea GȚ Nr. d/o Cod

fiscal

Denumirea GȚ
1. 19315381 ROSCA TUDOR DUMITRU 22. 32617382 FRUNZE  IULIA VASILE
2. 20611384 NEGARA  SAVA  SERGHEI 23. 32618384 PURCEL PETRU GRIGORE
3. 31847388 SCRIPNIC  ION  ILIE 24. 32619387 STRATAN  NICOLAE  ION
4. 31849383 CERNOBROVCIUC GHEORGHE F 25. 32620386 CIOBANU GALINA NICOLAE
5. 31850382 GOLBAN  TAMARA  MIHAIL 26. 32621388 SLUSARENCU ANA IVAN
6. 31851385 MOISEI  VASILE  ILIE 27. 32622381 GONCEAR NATALIA GHEORGHE
7. 31855384 STADNITCHII PETRU PAVEL 28. 32623383 CAPATINA ANGELA TUDOR
8. 31856387 BREAHNA  GHEORGHII  FEODOR 29. 32624386 ANGHEL ANDREI NICOLAE
9. 31863380 VRANCIAN  ANASTASIA PANTILEI 30. 32626380 ROSCA  ALEXANDRA CHIRIL
10. 31866388 SIRBU PAVEL PROFIR 31. 32627383 SLIUSARENCO  VASILE PROFIR
11. 31867380 MOCANU  ALEXANDRU FEODOR 32. 32628385 COSCIUG PARASCOVIA  STEFAN
12. 31872389 ROSCA  LIDIA  VASILE 33. 32629388 CORLATARI  EVGHENIA DUMITRU
13. 31874384 SCRIPNIC RODICA EFIM 34. 32630387 MARZINCO GALINA NICOLAE
14. 31875386 VACARCIUC  PETRU ANDREI 35. 32631389 CHILARU MARIA VASILII
15. 31876388 CORLOTAR  VASILII  GHEORGHII 36. 32632382 GONCIARI VASILII VASILII
16. 31877381 CLIM  VASILII NICOLAE 37. 32633384 RAILEAN GALINA VASILE
17. 31879386 BOTNARI  DIMITRIE  ILIE 38. 32634386 OTGON MARIA CONSTANTIN
18. 32260380 COTRUTA STEFAN GHEORGE 39. 32939386 DRAGANEL STEFAN ALEXANDRU
19. 32327386 GRADINARU 40. 32942380 DRAGANEL CONSTANTIN ALEXANDRU
20. 32615387 VACARCIUC  VICTOR  GHEORGHII 41. 33003388 STEFANSCHI NICOLAE STEPAN
21. 32616380 ROTARI  TAMARA NICOLAE 42 33035385 HAREA PANTELEI IVAN

Primarul  satului Hogineşti                                Constantin Poştaru