poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Componența consiliului

componenta
De la stînga la dreapta : Botnari Vasile, consilier; Cernobrovciuc Natalia, consilier; Munteanu Valentina, consilier; Șaptefrați Tudor, consilier; Frunză Inia, consilier; Gonciari Vasilii, consilier; Cherman Silvia, consilier; Drăgănel Nicolae, consilier; Railean Lidia, consilier; Breahnă Sofia, consilier; Golban Andrei- secretarul Consiliului.

consiliul