poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Muzeul satului

 
Informaţie despre Muzeul de Istorie şi Etnografie din satul Hogineşti raionul Călăraşi

Înregistrat pe 18 mai 2004 sub  N022 la Ministerul Culturii al Republicii Moldova
 
1.Muzeul de Istorie şi Etnografie,s.Hogineşti,Călăraşi
 
Sferele principale de activitate:

Completarea,evidenţa,conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural istoric;achiziţionarea şi colectarea pieselor cu valoare istorică,artistică,muzeală;activitate expoziţională,stiinţifică şi de popularizare
 
 
 2.Istoria muzeului.
 
În preajma datei de 27 octombrie 2000,cînd localitatea Hogineştia împlinit patru secole de existenţă, a fost deschis Muzeul de istorie şi etnografie. Într-o zi de vară aflînduse în cimitirul din Slobozie a bisericii Sf.Dumitru, într-o convorbire cu paznicil bisericii Epifan Ciobanu sa qaflat că ,acesta, deţine o carte de spovedanii, a enoriaşilor din această biserică, din anii 1848-1870.Altă literatură nu era cunoscută. În discuţii cu Starostele bisericii Sf. Paraschiva din s Hogineşti sa aflat despre existenţa în podul acesteia a unui număr impunător de cărţi bisericeşti si diferitor docunente. Prin entuziasmul lui Tudor Roşca, directorul muzeului, au fost adunate din podul bisericii cărţi si documente rare la un loc 4 saci. Răscolind cele găsite  timp de o lună sa-a decis formarea unui muzeu unde să se păstreze căle găsite ( circa 600 la număr)La timpul respectiv Grădiniţa de copii pentru 160 de locuri nu activa.Primăria din sat a alocat sediul unei grupe de copii cu întrare separată pentru muzeu.
 
În perioada 1 septembrie 20 octombrie 2000, Tudor Roşca, a adunat de la mai mulţi bătrîni şi familii, obiecte care nu le trebueau.(450 la număr) Toate acestea au fost amenajate pe standuri, construite deTudor Roşca şi regretatul Ştefan Cernobrovciuc Un mare aport şi-a adus învăţătoarea de limbă romînă Simion Iulia.În aşa mod căre aniversarea a 400 ani de la prima descriere istorică a fost deschis muzel. Timp de 4 ani directorul muzeului Tudor Roşca, a activat pe baze obşteşti.
 
La 1 ianuarie 2004 a fost instituit postul de director a Muzeului. Muzeul n-ar fi exzistat fără bionecuvăntarea şi implicarea , fostului primar pe atunci d-a Valentina Munteanu.
 
Timp de 6 ani muzeul nu s-a încălzit. Odată cu gazificarea grădiniţei de copii a fost posibilă şi încălzirea muzeului.
 
Muzeul deţine aproape toate elementele consecutive ale istoriei localităţii.În casa mare a muzeului este deschisă o expoziţie de prosoape din toate zonele Republicii.Aici a fost implementat un proiect,cheltuielele fiind suportate de agenţia naţională de scolaruzare ACSA,care a presupus studierea mesteşugurilor populare.Astfel 27 de locuitori a satului, inclusiv 16  elevi în 2004 au urmat un curs de broderie şi croşetărie.În cadrul acestui proiect au fost organizate 2 expoziţii a mesterilor populari din sat şi din zonă,la care au participat peste 150 de persoane.
 
 
3.Fondatorii muzeului.
 
Fondatori a muzeului sînt Primăria satului Hogineşti, locuitorii satului,care contribuie prin donații la completarea expozițiilor muzeului.