poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Vizită la Borcea judeţul Călăraşi România

În perioada  17-19 august 2018 o delegaţie din Primăria Hogineşti în  componenţa căreia au făcut  parte Lucrători din primărie, consilieri locali ,şefi de instituţii  din sat , parohul bisericii , elevi  au participat  la Ziua Co munei Borcea Judeţul Călăraşi România.. Membrii delegaţiei au participat la adunarea festivă  la care au prezentat timp de 25 […]

Duminică 26 august pe stadionul satului a avut loc un concert consacrat Zilelor Indepedenţei!

Duminică  26  august 2018, pe  stadionul  satului , a avut  loc  un concert  consacrat    Zilelor Indepedenţei, Drapelului şi limbii Române. De asemenea s-au desfăşurat competiţii sportive la următoarele probe:Trănta la Iepure, Cucoş şi Berbec, Tragerea funiei la care au participat echipe de fete şi băeţi, Alergări la distanţa de 100m.Participanţii la probe sportive au fost […]

Bîlciul olarilor ediţia a 8-a la Hogineşti..

Pe 12 august  2018 în satul Hogineşti  s-a desfăşurat  bîlciul olarilor edişia a  8-a.La ace4astă sărbătoare s-au  peste 50 meşteri populari în diferite  domenii.au participat mulţi vizitatori din R.Moldova dar şi după hotarele ei.Puteai auzi vorbite diferite limbi.Cu părere de rău ,în satul  unde în trecut  concomitent activau 50-60-olari  la moment  activează doar 2 Nu […]

Exterior schimbat

Sa  terminat reparatia  exteriorului cladirii gimnaziului din satul Hoginesti. După mai mulţi ani de aşteptări  clădirea s-a primenit la faţă.Au fost schmbate geamurile, văruiţi pereţii. Reparate sălille de clasă .Gimaziul din Hogineşti poate să-şi ănceapă anul şcolar  bine pregătiţi. Căteva poze a gimnaziului renovat.

Reparatia drumului sa terminat

Zilele acestea în satul Hoginesti a fost forfotă mare. Multă tehnică,oameni care au fost  implicati la reparaţia drumului prin sat, conform programului” Drumuri bune pentru sat „ lansat de PD din Moldova. Drumul a fost reparat capital după 26 de ani. Acum seara cu o dispozţie bună es la plimbare tineri şi bătrîni.E plăcut să […]