poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Plan de Acțiuni 2013- 2030

-4. PLANUL DE ACŢIUNI

 

cu privire la realizarea Planului de dezvoltare strategică

a satului Hoginești pentru perioada 2012 – 2030

 

Nr. Denumirea activității Perioada de implementare Responsabil
 Scenariul 1.

 

   
Amenajarea centrului satului

 • Organizarea unui grup de discuții, work shop, participarea experților etc.(această măsură trebuie să fie făcută de o asemenea manieră, încât atunci când circumstanțele permit avansarea spre un scenariu superior, vechea amenajare să nu reprezinte o piedică în acest sens);
 • Elaborarea proiectului de amenajare a centrului satului cu luarea în considerație a sugestiilor locuitorilor.
2012 – 2013 PrimăriaSectorul asociativ
Dezvoltarea sistemului de îngrijire la domiciliu și asistență paternală 2012 – 2014 PrimăriaSectorul asociativ
Mobilarea și utilarea instituțiilor de învățămînt (gimnaziu și grădiniță) și a Casei de Cultură 2012 – 2014 Primăria
Promovarea Festivalului Tîrgul Olarilor

 • Constituirea unei asociații obștești pentru activitățile de organizare și valorificare a Festivalului și activităților aferente;
 • Instituirea unui parteneriat cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Națională;
 • Includerea evenimentului în Catalogul Etnografic al Moldovei;
 • Organizarea unei campananii publicitare înainte și după desfășurarea evenimentului;
 • Stabilirea unor parteneriate cu organizații internaționale cu profil de susținere a meșteșugăritului.
2012 – 2013 PrimăriaSectorul asociativ
Reactivarea obiceiului cunoscut în multe localități rurale din Republica Moldova de soluționare a diferitor probleme (publice sau private) cu implicarea prin muncă voluntară a locuitorilor: CLACA. Permanent PrimăriaSectorul asociativ
Scenariul 2.

 

Elaborarea planului urbanistic al satului:

 • Crearea unui grup de inițiativă reprezentativ;
 • Organizarea și desfășurarea unui ciclu de work-shop-uri cu participarea membrilor grupului de inițiativă și a specialiștilor în domeniu;
 • Identificarea zonelor pentru extinderea intravilanului;
 • Evidențierea centrului urbanistic al satului – APL, servicii publice (poșta, punct medical, farmacie), servicii de creditare, comerț mic inclusiv cu produse artizanale, casa de cultură, parc cu alei şi scaune etc.
 • Amenajarea zonei de desfășurare a Tîrgului Olarilor;
 • Finalizarea proiectului de centralizare a deșeurilor;
2012 – 2013 Primăria
Dezvoltarea sectorului asociativ în vedere valorificării potențialului regiunii în conexiune cu traseul cultural-spiritual raional și Tîrgul Olarilor:

 • Crearea unui asociații sau grup de asociații care să inițieze programe și evenimente pe traseul cultural-spiritual din raionul Călărași;
 • Elaborarea unui set de activități cultural-interactive pentru copii, tineri sau turiști în contextul traseului cultural-istoric și spiritual;
2012 – 2016 PrimăriaSectorul asociativ
Crearea unui parteneriat între administrația localității și asociațiile obștești în vederea atragerii unor investiții în infrastructură (reparația drumurilor de acces, iluminarea străzilor, extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare și gaz, etc.) 2012 – 2015 Primăria
Crearea Centrului pentru Tineret:

 • Constituirea unui grup de inițitivă pentru animarea activităților tinerilor din sat;
 • Amenajarea unui spațiu pentru acest centru în incinta Casei de cultură (primăria va oferi spațiul necesar în folosință, cu titlu gratuit);
 • Includerea, în perioada vacanțelor, a tinerilor plecați la studii în activitățile centrului pentru a le stimula atașamentul față de comunitate;
 • Implicarea centrului în organizarea activităților în cadrul traseului cultural-spiritual;
 • Organizarea unui curs de instruire a tinerilor în meșteșugul olăritului în cooperare cu agenții economici locali care desfășoară activitate în acest domeniu;
 • Organizarea instruirii în domeniul afacerilor pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial la persoanele tinere din localitate.
2012 – 2015 Sectorul asociativ
Dezvoltarea și diversificarea activităților din cadrul Casei de Cultură:

 • Identificarea meşterilor populari şi constituirea pe lângă ei a unui grup de tineri pentru dezvoltarea și preluarea meşteşugurilor tradiționale (prelucrarea pieilor, sculptat și încrustat în lemn, țesut, broderie, împletire în lozie, produse de patisserie artizanală, producerea de poloboace etc.)
 • Organizarea șezătorilor cu implicarea localnicilor de vîrsta a doua și a treia, atît cei anagaji în cîmpul muncii, cît și șomerii;
 • Stimularea activismului cercurilor artistice pentru copii și tineret prin participarea la diferse competiții de profil.
2012 – 2014 Administrația Casei de CulturăSectorul asociativ
Dezvoltarea stratului antreprenorial:

 • Organizarea instruirii în domeniul afacerilor;
 • Oferirea anumitor facilități din partea administrației locale;
 • Instituirea unui parteneriat între primărie și agenții economici în vederea soluționării unor probleme din localitate;
 • Implicarea agenților economici în dezvoltarea activităților culturale.
2013 – 2015 PrimăriaSectorul asociativ
Reparația și racordarea Dispensarului la rețelele edilitare 2013 – 2014 Primăria
 Scenariul 3.

 

Inițierea negocierilor și colaborării cu satul Țibirica în vederea constituirii unui parteneriat strategic durabil pentru soluționarea în comun a următoarelor probleme:

 • Crearea locurilor de muncă;
 • Crearea unei infrastructuri regionale pentru atragerea de investiții în economie (zonă industrială mare);
 • Comerțul regional;
 • Promovarea intereselor acestor localități la scară regională și națională;
 • Apeduct și sistem de canalizare;
 • Tratarea apelor reziduale;
2013 – 2016 Primăria
Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind posibilitățile localităților învecinate de a oferi nișe de investire 2014 – 2016 PrimăriaAgenții economici
Organizarea concursurilor privind selectarea planurilor de investiții potrivite localităților 2015 – 2017 Primăria
Constituirea unui parteneriat oficial cu satul Țibirica pentru formarea unui centru regional comun în care satul Hoginești va avea rolul de centru cultural-istoric, iar Țibirica – de centru economic 2016 – 2020 Primăria
Implementarea proiectului pilot “Casa ecologică”[1]:

 • Elaborarea modelului tip de casă ecologică (cu participarea experților) cu menținerea aspectului tradițional al caselor din localitate;
 • Identificarea familiilor tinere care vor participa la proiectul pilot (în bază de vârstă, număr de copii, situaţie materială);
 • Acordarea terenului pentru case de locuit familiilor implicate în proiect.
 • Stimularea agenților economici pentru implicarea în implementarea proiectului.
2014 – 2020 PrimăriaSocietatea civilă

Agenții economici

Instalarea indicatoarelor pe traseul cultural-spiritual 2013 – 2014 Sectorul asociativ
Antrenarea populației în dezvoltarea activităților pe traseul cultural-spiritual 2013 – 2015 PrimăriaSectorul asociativ
Stimularea populației pentru crearea pensiunilor și locurilor de cazare pentru turiști 2013 – 2016 Primăria
Extinderea apeductului și sistemului de canalizare:

 • Elaborarea proiectului tehnic și a bugetului pentru construcţia apeductului și sistemului de canalizare comun pentru aceste sate;
 • Elaborarea textului proiectului care să fie aplicat la finanţatori.
2013 – 2015 Primăria
Participarea APL Hoginești la procesul de creare a unei zone industriale mari în regiune, care include:

 • Inițierea dialogului în acest sens cu primăriile satelor vecine și administrația raionului Călărași;
 • Elaborarea unui master-plan pentru dezvoltarea zonei industriale de importanță regională;
 • Alegerea celui mai potrivit teren pentru crearea unei zone industriale mari de importanță regional (minimum 100 ha, loc drept pentru evitarea terasărilor care implică cheltuieli mari, proprietatea APL, amplasare strategică etc.);
 • Elaborarea unui strudiu de fezabilitate;
 • Elaborarea planului urbanistic al zonei industriale;
 • Construcția drumului de access spre zona industrială, construcția drumului în interiorul zonei industriale, construcția rețelelor (gazoduct, apeduct și canalizare cu sistem de epurare a apelor reziduale, electricitate, sisteme de comunicații etc.);
 • Elaborarea și implementarea unei concepții de publicitate pentru această zonă, în vederea atragerii celor mai interesanți investitori;
2014 – 2020 Primăria

 

 1. PLANUL DE ACŢIUNI

 

cu privire la realizarea Planului de dezvoltare strategică

a satului Hoginești pentru perioada 2012 – 2017

Nr. Denumirea activității Perioada de implementare Responsabil
      
Amenajarea centrului satului

 • Organizarea unui grup de discuții, work shop, participarea experților etc.(această măsură trebuie să fie făcută de o asemenea manieră, încât atunci când circumstanțele permit avansarea spre un scenariu superior, vechea amenajare să nu reprezinte o piedică în acest sens);
 • Elaborarea proiectului de amenajare a centrului satului cu luarea în considerație a sugestiilor locuitorilor.
2012 – 2013
Dezvoltarea sistemului de îngrijire la domiciliu și asistență paternală 2012 – 2014 PrimăriaSectorul asociativ
Mobilarea și utilarea instituțiilor de învățămînt (gimnaziu și grădiniță) și a Casei de Cultură 2012 – 2014 Primăria
Promovarea Festivalului Tîrgul Olarilor

 • Constituirea unei asociații obștești pentru activitățile de organizare și valorificare a Festivalului și activităților aferente;
 • Instituirea unui parteneriat cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Națională;
 • Includerea evenimentului în Catalogul Etnografic al Moldovei;
 • Organizarea unei campananii publicitare înainte și după desfășurarea evenimentului;
 • Stabilirea unor parteneriate cu organizații internaționale cu profil de susținere a meșteșugăritului.
2012 – 2013 PrimăriaSectorul asociativ
Reactivarea obiceiului cunoscut în multe localități rurale din Republica Moldova de soluționare a diferitor probleme (publice sau private) cu implicarea prin muncă voluntară a locuitorilor: CLACA. Permanent PrimăriaSectorul asociativ
Elaborarea planului urbanistic al satului:

 • Crearea unui grup de inițiativă reprezentativ;
 • Organizarea și desfășurarea unui ciclu de work-shop-uri cu participarea membrilor grupului de inițiativă și a specialiștilor în domeniu;
 • Identificarea zonelor pentru extinderea intravilanului;
 • Evidențierea centrului urbanistic al satului – APL, servicii publice (poșta, punct medical, farmacie), servicii de creditare, comerț mic inclusiv cu produse artizanale, casa de cultură, parc cu alei şi scaune etc.
 • Amenajarea zonei de desfășurare a Tîrgului Olarilor;
 • Finalizarea proiectului de centralizare a deșeurilor;
2012 – 2013 Primăria
Dezvoltarea sectorului asociativ în vedere valorificării potențialului regiunii în conexiune cu traseul cultural-spiritual raional și Tîrgul Olarilor:

 • Crearea unui asociații sau grup de asociații care să inițieze programe și evenimente pe traseul cultural-spiritual din raionul Călărași;
 • Elaborarea unui set de activități cultural-interactive pentru copii, tineri sau turiști în contextul traseului cultural-istoric și spiritual;
2012 – 2016 PrimăriaSectorul asociativ
Crearea unui parteneriat între administrația localității și asociațiile obștești în vederea atragerii unor investiții în infrastructură (reparația drumurilor de acces, iluminarea străzilor, extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare și gaz, etc.) 2012 – 2015 Primăria
Crearea Centrului pentru Tineret:

 • Constituirea unui grup de inițitivă pentru animarea activităților tinerilor din sat;
 • Amenajarea unui spațiu pentru acest centru în incinta Casei de cultură (primăria va oferi spațiul necesar în folosință, cu titlu gratuit);
 • Includerea, în perioada vacanțelor, a tinerilor plecați la studii în activitățile centrului pentru a le stimula atașamentul față de comunitate;
 • Implicarea centrului în organizarea activităților în cadrul traseului cultural-spiritual;
 • Organizarea unui curs de instruire a tinerilor în meșteșugul olăritului în cooperare cu agenții economici locali care desfășoară activitate în acest domeniu;
 • Organizarea instruirii în domeniul afacerilor pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial la persoanele tinere din localitate.
2012 – 2015 Sectorul asociativ
Dezvoltarea și diversificarea activităților din cadrul Casei de Cultură:

 • Identificarea meşterilor populari şi constituirea pe lângă ei a unui grup de tineri pentru dezvoltarea și preluarea meşteşugurilor tradiționale (prelucrarea pieilor, sculptat și încrustat în lemn, țesut, broderie, împletire în lozie, produse de patisserie artizanală, producerea de poloboace etc.)
 • Organizarea șezătorilor cu implicarea localnicilor de vîrsta a doua și a treia, atît cei anagaji în cîmpul muncii, cît și șomerii;
 • Stimularea activismului cercurilor artistice pentru copii și tineret prin participarea la diferse competiții de profil.
2012 – 2014 Administrația Casei de CulturăSectorul asociativ
Dezvoltarea stratului antreprenorial:

 • Organizarea instruirii în domeniul afacerilor;
 • Oferirea anumitor facilități din partea administrației locale;
 • Instituirea unui parteneriat între primărie și agenții economici în vederea soluționării unor probleme din localitate;
 • Implicarea agenților economici în dezvoltarea activităților culturale.
2013 – 2015 PrimăriaSectorul asociativ
Reparația și racordarea Dispensarului la rețelele edilitare 2013 – 2014 Primăria
Inițierea negocierilor și colaborării cu satul Țibirica în vederea constituirii unui parteneriat strategic durabil pentru soluționarea în comun a următoarelor probleme:

 • Crearea locurilor de muncă;
 • Crearea unei infrastructuri regionale pentru atragerea de investiții în economie (zonă industrială mare);
 • Comerțul regional;
 • Promovarea intereselor acestor localități la scară regională și națională;
 • Apeduct și sistem de canalizare;
 • Tratarea apelor reziduale;
2013 – 2016 Primăria
Instalarea indicatoarelor pe traseul cultural-spiritual 2013 – 2014 Sectorul asociativ
Antrenarea populației în dezvoltarea activităților pe traseul cultural-spiritual 2013 – 2015 PrimăriaSectorul asociativ
Stimularea populației pentru crearea pensiunilor și locurilor de cazare pentru turiști 2013 – 2016 Primăria
Extinderea apeductului și sistemului de canalizare:

 • Elaborarea proiectului tehnic și a bugetului pentru construcţia apeductului și sistemului de canalizare comun pentru aceste sate;
 • Elaborarea textului proiectului care să fie aplicat la finanţatori.
2013 – 2015 Primăria
Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind posibilitățile localităților învecinate de a oferi nișe de investire 2014 – 2016 PrimăriaAgenții economici

 

 

[1] Vedeți punctul 3.4. Precizări pe marginea scenariilor de dezvoltare pentru mai multe explicații ale acestei activități.