poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Gimnaziu

gimnaziu gimnaziul Hoginesti

 

 

FIŞA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÎNT PREUNIVERSITAR

 1. DATE GENERALE
 2. Anul scolar 2013-2014
 3. Instituția de învăţământ Gimnaziul, Hogineşti
 4. Situaţia şcolară la data de 09/12/2014
 5. Tipul instituţiei de învăţământ (şcoală primară, gimnaziu, liceu) Gimnaziu
 6. Limba de predare Româna
 7. Adresa instituţiei de învăţământ:
  1. Strada GR. VIERU 2
  2. Satul (comuna) HOGINESTI
  3. Orașul
  4. Raionul (municipiul) CALARASI
 8. Telefon 024467273
 9. Poşta electronică
 10. ELEVI ŞI CADRE DIDACTICE
Indicator Această şcoala Media pe raion Media pe ţară
Numărul de elevi 164 231.00 262.00
Numărul mediu de elevi pe clasă 18.00 19.00 20.30
Numărul de cadre didactice 16 22.00 26.68
Cadrele didactice după nivelul de calificare      
Cu grad didactic superior (%) 0.00 % 1.55 % 2.42 %
Cu grad didactic unu 0.00 % 7.49 % 9.08 %
Cu grad didactic doi 56.25 % 60.59 % 55.69 %
Fără grad didactic 43.75 % 30.37 % 32.82 %
Numărul mediu de elevi pe cadru didactic 10.00 10.00 9.00

III.      BUGETUL

Indicator Această şcoala Media pe raion Media pe ţară
Bugetul anual per elev, lei 10346.20 8184.07 8261.60
% de executare a bugetului instituţiei pe anul precedent 98.18 % 98.15 % 96.28 %
Ponderea salariilor în bugetul anual al instituţiei 46.83 % 57.17 % 56.99 %
Ponderea cheltuielilor pentru servicii curente în bugetul anual (pe tipuri):
Energie electrică 1.16 % 1.60 % 1.75 %
Gaze 8.58 % 4.41 % 3.60 %
Rechizite de birou 2.22 % 3.28 % 2.28 %
Reparații curente ale clădirii 0.00 % 2.34 % 1.37 %
Formarea profesională 0.23 % 0.32 % 0.17 %
Ponderea cheltuielilor capitale în bugetul anual 11.29 % 4.11 % 5.85 %
 1. PERFORMANŢA ŞCOLARĂ
Indicator Această şcoala Media pe raion Media pe ţară
Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Matematică 69.62 % 69.40 %
Limba română 96.67 % 94.16 %
Limba de instruire (dacă nu coincide cu limba română) 90.91 % 96.91 %
Limba maternă (dacă nu coincide cu limba de instruire) 99.30 %
Nota medie la examenul de bacalaureat
Matematică 5.19 4.97
Limba română 6.47 6.41
Limba de instruire (dacă nu coincide cu limba română) 5.18 6.17
Limba maternă (dacă nu coincide cu limba de instruire) 7.46
Limbile străine:
engleza 5.74 6.19
franceza 6.37 6.02
germana 5.33
rusa 5.18 6.17
spaniola 5.81
Nota medie la examenul de absolvire a gimnaziului
Matematică 4.95 6.30 6.98
Limba română 5.85 6.58 6.96
Limba de instruire (dacă nu coincide cu limba română) 6.25 7.21
Limba maternă (dacă nu coincide cu limba de instruire) 7.38
Limbile străine:
engleza 6.62 7.27
franceza 5.70 6.76 7.07
germana 7.39
rusa 6.24 7.19
spaniola 7.85
Nota medie la evaluările finale din învăţământul primar
Matematică 6.17 7.55 7.83
Limba română 6.89 7.40 7.69
Limba de instruire (dacă nu coincide cu limba română) 7.47 7.57
Limba maternă (dacă nu coincide cu limba de instruire) 7.44
Limbile străine:
engleza 8.37
franceza 7.41 7.80
germana
rusa 7.47 7.58
spaniola