poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Metodologia luării deciziilor în cadrul educațional la gimnaziul Hoginești

       ghjk În conformitate cu ORDINUL nr. 01-28/550 din 11.11.2015 al Direcției Învățămînt Călărași, la data de 18 noiembrie 2015, în incinta Gimnaziului Hoginești, a fost organizat și desfășurat seminarul raional teoretico-aplicativ aldirectoriloradjuncți pentru instruirecu direcția de acțiune: Metodologia luării deciziilor în cadrul educațional.

        Una dintre directivele seminarului a fost formarea competenţei decizionaleîn procesul managerial din cadrul atelierului de lucru. Ca moderator al activității în acest context, echipa managerială a instituției a invitat un formator expert în domeniu, pedna Aliona Paniş, doctor conferențiar universitar de la Institutul de ştiinţe ale Educaţiei din orașul Chișinău.

        Chiar din holul gimnaziului oaspeților li s-a propus să admire lucrările elevilor din expoziția cu genericul ”Eficacitate și eficiență în cadrul orelor de educație tehnologică și educație plastică”.

La fel, în agenda seminarului, au mai fost incluse 7 ore publice:

  1. Limba și literatura română, clasa I, învăţător Fedorișin Dina;
  2. Știinţe, clasa II, învăţător Fedorișin Aurica, grad didactic II;
  3. Limba și literatura română, clasa V, profesor Railean Lidia, grad didactic II;
  4. Istoria românilor și universală, clasa VI, profesor Munteanu Valentina, grad didactic II;
  5. Fizica, clasa VII, profesor Botnaru Nicolae, grad didactic II;
  6. Geografia, clasa VIII-a, profesor Tudor Șaptefraţi, grad didactic II
  7. Educaţia fizică, clasa IX, profesor Roșca Alexandra, grad didactic II

și o activitate extracurriculară, dna Șaptefrați Svetlana, director adjunct instructiv: ”Să trăiești, Moldovă”.

Elementele determinante extrase din contextul tuturor activităților realizate în cadrul seminarului raional din Gimnaziul Hoginești presupun:

  1.                       pregătire profesională;
  2.                      cunoștințe psihopedagogice;

 iii.                     aptitudini și calități native;

  1.                     profil moral.

Direcţia Învăţămînt aduce mulţumiri corpului didactic și, în mod special, administraţiei instituţiei, doamnei Poștaru Maria, director, dnei Șaptefrați Svetlana, director adjunct instructiv, dlui Șaptefrați Tudor, organizatorul muncii educative pentru buna desfăşurare a seminarului.