poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Adunarea generală

Pe data de 7 mai 2017 în sala de şedinţe a Primăriei Hoginesti ,şi-a desfăşurat activitatea Adunarea generală a satului Hogineşti cu următoarea ordine de zi:Darea desamă a activităţii primarului şi aparatului primăriei pentru anul de activitate 2016 şi sarcinile pentru 2017.La adunare a participat consilierul raional domnul Vasile Curmei.

Raportul a fost prezentat de primarul satului Constanti Poştari.

Pe marginea raportului au luat cuvînt doamna Angela Breahnă,Tudor Roşca vasile Curmei. Activitatea primarului a fost apreciată cu calificativul bine.

La adunare au fost menţionaţi cu diplome cei mai activi locuitori a satului care au contribuit laamenajarea ţi repararea drumurilor din sat.

Au fost menţionaţi Vacarciuc Ion ,Bejenari Serghei, Stratan Victor, Feodorişin Gheorghe.