poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Duminica 27 august la Hoginesti s-a sărbătorit aniversarea a 26 –a a Independenţei Republicii Moldova, Ziua Limbii Romane.

Duminica 27 august la Hoginesti s-a sărbătorit aniversarea a 26 –a a Independenţei Republicii Moldova,Ziua Limbii Romăne.Ziua Imnului şi drapelului satului Hogineşti.

Cu cuvinte de felicitare în faţa celor prezenţi au luat cuvăntul Pimarul satului Hogineşti Constanti Poştaru,profesoara de istorie Valentina Munteanu,directoarea Grădiniţei de copii –Angela Breahnă

A fost prezentat un concert cu puterile artiştilor amatori din sat.

În final sau desfăşurat întreceri la probe sportive.

La probele sportive învngători au eşit:

Trînta la hulub- Vacarciuc Ion

Trînta la iepure-Botnari Cristian

Trînta La cucoş-Jardan Radu

Trînta la berbec-Gonciari Petru

Şiau mai încercat puterilei la Tragerea funiei,

Alergări la -100 metri

Învingătorii au fost premiaţi cu cadouri de preţ şi diplome.

Publicăm foto de la manifestaţie