poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

28 August Sărbătoare mare și multe premii pentru cei mai puternici tineri din Hoginești

Femeie dulce taină a primăverii

Roadele toamnei. Festival cu muzică şi bucate alese în oraşul Călăraşi

Veselie mare în oraşul Călăraşi. Astăzi, acolo s-a desfăşurat cea de-a şaptea ediţie a festivalului „Toamna de aur”. Gospodari din mai multe sate din raion au pregătit pentru eveniment cele mai gustoase bucate și au adus cele mai bune vinuri. Iar organizatorii, după tradiţie, au desemnat cea mai frumoasă colibă. Cea mai frumoasă din raion […]

Consiliul elevilor în acţiune

Primăvara păşeşte vioi pe meleagul nostru  întinzîndu-și frumuseţile si pentru satul  Hogineşti. Elevii din gimnaziu au întîmpinat-o frumos, primenind parcul din inima satului. Cu mult entuziasm Consiliul de elevi a organizat văruirea copacilor. Astfel am văruit in jur de 2000 de copaci. La văruit copaci au participat: Roşca Cătălin,Golban Gheorghe,Scripnic Marcela,Cherman Nicoleta,Botnari Cristian- elevi din […]

ANUNȚ Primăria satului Hoginești, raionul Călărași, anunţă concurs la funcţia de director al Instituției preșcolare(Grădinița de copii) din satului Hoginești.

  Primăria satului Hoginești,  raionul  Călărași, anunţă concurs la funcţia  de director al  Instituției  preșcolare(Grădinița  de  copii)  din  satului  Hoginești. La funcţia de director al instituţiei preșcolare poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la […]

Slăvim Moldova de acasă

Împreună vom crea un cuptor imens care nu există pentru a crea cel mai mare vas din lut – imposibil. Scopul proiectului este modelarea unui vas din lut, cu o capacitate de aproximativ de 18-20 mii de litri pentru a fi inclus în cartea recordurilor Guiness.

ANUNT

Se convoacă şedinţa  ordinară  al consiliului sătesc Hogineşti pe data de                                       02.2015 la ora 1400  în localul primăriei.   O r d i n e a   d e    z i :   Cu privire la darea de  seamă  despre  îndeplinirea  bugetului  primăriei  Hogineşti pentru anul 2014. Cu privire la  darea  de  seamă  a  activităţii  primăriei […]

Atenţie   Concurs

 Primăria Hogineşti anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului”Satul meu-mîndriea mea” Concursul se v-a desfăşura în perioada 25 februarie –  15 mai 2015 Scopul concursului: Selectarea  celor mai reuşite fotografii, desene, picturi  croşete ,poezii, creaţii literare despre satul natal  cu ulterioara lor amplasare pe siteul Hogineşti –sat (internet).  Se v-a evalua originalitatea şi creativitatea exponatelor. Concursul se […]

AVIZ!!! MULT  STIMATE  DOAMNE, DOMNIŞOARE!

 8 Martie, este ziua în care se îmbină armonios cele patru caracteristici ale femeilor: sensibilitatea, frumuseţea, tandreţea şi fineţea. Cu ocazia sărbătorilor de primăvară, permiteţi-ne să ne exprimăm întreaga stimă şi admiraţie faţă de Dumneavoastră, Va dorim, să aveţi parte de o primavară plină de iubire şi armonie, aducîndu-Vă în dar un firav mărţişor, simbol […]

Biblioteca publica Hoginești este partener cu AOFM “O sansa pentru angajare” in ajutorul persoanelor care sint in cautarea unui loc de munca.

SCOPUL PROIECTULUI Reducerea numarului somerilor prin implicarea directa a Bibliotecii ca organ informative si consultativ. Activitati in cadrul proictului: Seminar informative cu privire la drepturile si obligatiunile ce le revin salariatilor si angagatilor prevazute in Legislatia Muncii a Republicii Moldova Seminar instructiv-informativ pentru someri Seminar instructive-informativ pentru agenti economici Initierea tinerilor in afaceri on-line si […]